Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky KK TFA 2016 viz záložka "Soutěže, výsledkové listiny"

 

 

Vážení kolegové hasiči,

sobotní článek MF je již pravděpodobně předvolebním bojem. Panu redaktorovi jsem v telefonickém rozhovoru vysvětlovala, že Michal Hašek je členem SH ČMS a jako každý  člen má právo nosit stejnokroj. K označení jak je uvedeno v článku jsem  panu redaktorovi sdělila, že nemáme hodnosti, ale jsme dobrovolní hasiči a nosíme funkční označení. M. Hašek je  členem Výkonného výboru KSH JMK s hlasem poradním. Žádné jiné funkce ve vedení nemá. K tomuto kroku jsme přistoupili pro lepší spolupráci s JMK a není na tom nic tajného. Jsme sdružení, neboli dle nového OZ spolek a pokud  do našeho VV  KSH kooptujeme nového člena, je to spolkovou záležitostí. Dotace jsme obdrželi jako každý další spolek či zájmová sdružení po schválení zastupitelstvem JMK na provoz a nákup vozidel pro OSH a KSH v JMK. Což jsou volně dostupné informace. Vozidla jsou využívána pro provoz OSH a KSH a v případě potřeby i pro využití při mimořádných událostech. Krajské vozidlo není moje, ale KSH JMK a slouží k provozním účelům.  Provoz všech vozidel je veden v provozním deníku. I toto je  naše interní záležitost. Článků jako je sobotní bude  do krajských voleb více. Jsme největším spolkem a jsme nejvíce vidět. Po rozhovoru s panem redaktorem a následným článkem jsem dospěla k názoru, že i když se snažíte podat pravdivé informace, výsledek je podle potřeby vytržen z konceptu a upraven. V každém případě jsem si z tohoto cíleně útočného rozhovoru vzala velké ponaučení. Mohu jen doufat, že takovéto nesmyslné články neovlivní pohled našich členů na  činnost výkonného výboru KSH JMK i moji. Naším úkolem je především činnost na všech úrovních požární ochrany jako je např.  represe, práce s mládeží, aktivem ZH, prevence a také na poli společenského života. Krajské sdružení má pomáhat svým sborům, okrskům a okresům  dle svých možností. Naší součástí jsou i členové JSDH obcí i když jsou jednotky dle legislativy zřizováni obcí.  Členy našeho sdružení nejsou všichni, ale většina ano.  Společným cílem nás všech je vždy pomoc našim spoluobčanům. 

                                                                                       

   Zdeňka Jandová
Starostka KSH JMK

 

 

Vyjádření hejtmana Jihomoravského kraje

Dnes se zoufalý holdingový hnojomet MF Dnes zaměřil na můj vztah k dobrovolným hasičům. Vážím si obrovským způsobem jejich práce, nasazení i obětavosti a podporuji kontinuálně dobrovolné hasiče i další složky IZS. Za 8 let jsem zažil řešení mnoha mimořádných událostí, nevyjímaje velké povodně, požáry, sesuvy svahů a neumím si představit jak bychom je bez dobrovolných i profesionálních složek IZS zvládli. Vím také dobře z komunální úrovně, že bez dobrovolných hasičů se neobejde žádná obec ani její samospráva i v jiných potřebách než „jen“ řešení krizových situací. Hasiči jsou solí spolkového života především na venkově a cením si jejich práce s mládeží. Na jižní Moravě na můj návrh krajská samospráva každoročně u rozpočtu Jmk podporuje jak vybavení technikou, opravy hasičských zbrojnic tak i spolkovou činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednoty, stejně tak významné akce v oblasti požárního sportu jako bude např. za dva týdny také republikový šampionát  v Brně. Se SH ČMS i MHJ kraj spolupracuje na základě dlouhodobých memorand mj. v rámci této spolupráce s hasičskými spolky došlo od roku 2010 také k postupnému vybavení všech okresních sdružení i krajského sdružení dopravní technikou, která patří jihomoravským dobrovolným hasičům a ti ji využívají podle svých předpisů. Při své práci a kontaktech s dobrovolnými hasiči jsem se v průběhu let rozhodl stát se jedním z nich. Vždyť hejtman v přeneseném slova smyslu také často „hasí“ spoustu problémů nejen v rámci IZS. Stal jsem se tedy členem Sdružení hasičů Čech, Moravy  a Slezska se všemi právy a povinnostmi včetně práva nosit slavnostní stejnokroj podle příslušných předpisů sdružení. Nesmírně si vážím ocenění, která jsem získal od složek IZS, včetně nejvyššího hasičského vyznamenání – Řádu svatého Floriána. Ještě jednou při příležitosti dnešního špinavého útoku Mladé fronty Dnes děkuji všem jihomoravským dobrovolným i profesionálním hasičkám a hasičům, přeji jim vždy úspěšný zásah, pokud bude potřeba a poté šťastný návrat na hasičské zbrojnice a stanice a k jejich blízkým.

S úctou Michal Hašek

 

 

 

Děkuji za velmi pěknou reprezentaci na MČR hry Plamen a dorostu v Českých Budějovicích mladým hasičům z Bořitova a dorostenkám ze Senetářova. Obě družstva se umístnila na 8. místě. Velká gratulace a poděkování patří dorostencům z Mistřína za skvělé 2. místo. Opět dokázali, že Mistřín patří k našim nejlepším. Poděkování posílám také Petře Machancové (SDH Tvarožná) a Štěpánu Kašparcovi (SDH Žernovník) za výborné 2. místo v  jednotlivcích. Díky patří také trenérům a vedoucím kolektivů i jednotlivců.

Zdeňka Jandová
starostka KSH JMK

 

 

 

florian1.jpg

 

11.gif

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH  KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

    

  Zubatého 1, 614 00 Brno 

           IČO: 71178830        

 

Počasí na web

  


 

  Mapové služby hasičů

 

► http://giscr.hzspk.cz/map/