Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jitka Fabianová - Mezinárodní letní tábor v ÚHŠ Jánské Koupele 27. 7. - 9. 8. 2014 - část 4.

Čtvrtek 7.8.2014
Čtvrteční dopoledne dětem vyplnilo dokončení turnaje ve vybíjené z předchozího dne. Družstva, která právě nehrála vybíjenou, absolvovala fotografování v táborových tričkách, a když bylo dofotografováno, měli táborníci možnost si vyrobit v připravené dílničce krásné přívěšky z měděného plechu, na kterém děti vytvářely různě barevnou batikovanou povrchovou úpravu pomocí speciálních barev, určených k tomuto účelu.
Odpoledne se poté neslo v duchu příprav na vyhlášené táborové svatby. Děvčata si připravovala táborové šaty, chlapci vyráběli ze silonu a korálek snubní prstýnky a poté hromadně vyrazili na louku natrhat a připravit svatební kytky z lučního kvítí. Na svatby se rovněž připravovali oddávající vedoucí, kteří pro děti připravili oddací listy a své vlastní kostýmy, a svatební obřad pak v pozdním odpoledni mohl úspěšně začít. Podařilo se nám oddat téměř celý tábor včetně vedoucích, tudíž večer mohla vypuknout svatební diskotéka protkaná klasickými svatebními hrami.

Pátek 8.8.2014
Dopoledne jsme pro děti připravili poslední celotábovou hru, která ještě mohla zamíchat celkovým pořadím družstev. Hra byla zaměřena na rychlost a krátkodobou paměť. V prostorech tábora byly umístěny lístky s různými nápisy (citáty a jinými moudry). Úkolem děti bylo nápisy nalézt, bez zaznamenání nápisů pomocí technických prostředků si nápisy zapamatovat a zapsat je u svých týmů. Tým, který nápisy vypátral a zapsal nejpřesněji, vyhrál.
Děti za umístění v jednotlivých soutěžích po celou dobu tábora sbíraly body a za umístění na prvních třech místech byly ihned odměňovány táborovými platidly, kterými byla v letošním roce „Céčka“, blíže známá spíše dříve narozeným. Nasbírané body pak děti měly možnost na konci utratit na našich táborových trzích. Pro děti jsme připravili stanoviště s různými obchůdky a službami, například s oblíbenou cukrárnou, kadeřnictvím, tetovacím salonem, masážním salonem, stanovištěm, kde se provádělo malování obličeje a dílničku - výrobnu kovových přívěšků za tepla s pomocí zapékacího prášku.
Na večerním nástupu pak proběhlo velké vyhodnocení, každý z táborníků dostal nějakou svojí cenu, ti nejlepší ještě k tomu medaile dle vlastního umístění v celotáborové soutěži.
Večer na to následovala poslední rozlučková diskotéka, kterou zahájila skupina vedoucích s připraveným secvičeným tancem, který měl u dětí velký ohlas. Po skončení diskotéky jsme děti naposledy na tomto táboře uložili na kutě do svých chatek.

Sobota 9.8.2014
Rozloučili jsme se s táborem, svými novými kamarády a vedoucími a po snídani jsme se rozjeli do svých domovů.

Jitka Fabianová - Mezinárodní letní tábor v ÚHŠ Jánské Koupele 27. 7. - 9. 8. 2014 - část 3.

Pondělí 4.8.2014
Na pondělí jsme pro děti dopoledne připravili čtyři stanoviště, na kterých postupně soutěžili v přetahování lanem, hodu z poloviny naplněnou PET lahví do dálky, orientaci po slepu a obrázkové tiché poště. Klasické přetahování lanem bylo doplněno přetahováním jednotlivců, hod PET lahví byl stižen nevyvážeností házeného předmětu, orientace po slepu spočívala ve schopnosti dojít se zavázanýma očima při pohybu ve čtverci co nejblíže k výchozímu bodu, obrázková tichá pošta byla zaměřena na rozvoj spolupráce ve družstvech a schopnosti překreslit a následně popsat obrazec namalovaný spoluhráčem.
Na večer jsme si poté pro děti připravili soutěž ve stylu pevnosti Boyard. Děti nejprve dostaly za úkol nalézt otce Fura, když jej nalezly, otec Fura jim položil otázku, za jejíž správné zodpovězení získávaly indicie. Dle získaných indicií musely dorazit na určité místo, kterým byla v tomto případě školní lezecká stěna, kde byly ukryté zašifrované zprávy. Pro získání zprávy samozřejmě musel nejprve ten nejzdatnější člen družstva překonat lezeckou stěnu, neboť zašifrované zprávy byly zavěšeny až na samotném vrcholu šikmé lezecké stěny. Cílem pak bylo dostat se až na poslední stanoviště, kde byla ukryta sladká odměna. Na toto stanoviště se dostalo jako první to družstvo, kterému se nejrychleji podařilo získat a rozšifrovat získanou šifrovanou zprávu.

Úterý 5.8.2014
V úterý jsme absolvovali pěší výlet do Davidova mlýna v obci Kružberk. Zde jsme navštívili lanové centrum, kde děti podle věku a svých fyzických schopností navštívily lanovou dráhu nazvanou „Mlynářská cesta“, ti menší pak malou lanovou cestu „Vodníkův ráj“ a ti nejodvážnější se dokonce vrhli na „Mlynářův skok“.
Po návratu nám naši instruktoři a Ti největší chlapci z táborových dětí připravili táborovou hranici, kterou zapálili čtyři ohniváci. Večer jsme pak po adrenalinovém zážitku v lanovém centru dožili v klidu u ohně se zpěvem za doprovodu kytary.

Středa 6.8.2014
Ve středu k nám do tábora dorazili lektoři z Hasičského záchranného sboru v Opavě, kteří děti v rámci programu R2H (Ready to help – Budu schopen jednat a rozhodnout) seznámili se zásadami pohybu na vodě v gumovém nafukovacím člunu, s vybavením hasičského vozu a činnosti na místě požáru nebo jiné události, při které zasahují hasiči a se zásadami při pohybu ve výškách s lanovým jištěním. Děti si přitom sami vyzkoušeli pádlování na řece Moravici, hasičskou výstroj a úvazovou techniku se závěrečným sjezdem na karabině na přichystané lanové skluzavce.
Po skončení ukázek a výuky od hasičských profesionálů jsme rozehráli dětmi již očekávaný turnaj ve vybíjené.
Na večer jsme si poté pro děti připravili jednu z nejoblíbenějších her posledních let, která má název „Maják“. Hra se v přítmí a tichosti odehrává na nástupišti. Děti jsou zde rozestavěné kolem velkého namalovaného kruhu, do kterého vstupují s cílem záchrany uvízlých kosmonautů, které představují na zemi rozsypané obrázky kosmonautů. Ve středu kruhu se do kola točí maják – v naší celotáborové hře laser (vedoucí s baterkou), přičemž děti se při záchraně kosmonautů (lovu lístečků) musí vyhnout zásahu jeho paprsku. Zásahu se mohou vyhnout jednak tak, že do kruhu rychle vstoupí za zády vedoucího, nebo tak, že si před blížícím světlem rychle lehnou na břicho na zem. Ihned po skončení této podvečerní hry jsme pro děti připravili stezku odvahy. Tato spočívala v absolvování noční cesty z obce Jánské Koupele po zapálených svíčkách zpět do tábora. Všechny děti se pod bedlivým dohledem vedoucích vrátili zpět do tábora. Druhý den byly obě večerní hry dětmi velmi pozitivně hodnoceny.

Jitka Fabianová - Mezinárodní letní tábor v ÚHŠ Jánské Koupele 27. 7. - 9. 8. 2014 - část 2.

Středa 30.7.2014
Dopoledne: celotáborová hra boj o vodu. Hra byla zaměřena na rychlost a schopnost spolupráce dětí v kolektivu. Úkolem dětí bylo najít v lese zavěšené zdroje s vodou (igelitové sáčky naplněné vodou, zavěšené na strom), pomocí dřevěného kopí sáček propíchnout a v ešusu vodu přenést do společného sběrného místa. Vyhrálo družstvo, kterému se podařilo přenést největší množství vody.
Odpoledne: otázková dráha. Družstva ve stylu šipkované vyrazili asi na hodinu a půl trvající výšlap v okolí tábora, kde na označených místech plnili zadané úkoly a odpovídali na položené otázky. Otázky byly směřovány na vědomosti nabyté v průběhu trvání tábora a otázky související s vesmírem.

Čtvrtek 31.7.2014
Výlet autobusem do Opavy, prohlídka s ukázkami na Hasičském záchranné sboru Opava, prohlídka města.

Pátek 1.8.2014
Děti na pěti stanovištích soutěží v disciplínách, zaměřených na smyslové dovednosti (sluch, hmat), postřeh, manuální zručnost, rychlost a vytrvalost. Na stanovišti zaměřeném na procvičení hmatu a zručnosti děti soutěží v rychlosti sešroubování šroubů a matiček na čas, na stanovišti zaměřeném na procvičení postřehu soutěží v tom, jak rychle jsou schopni nalézt čísla ve speciálně připravené barevné mapě, na stanovišti k procvičení sluchu soutěží ve schopnostech poznat předmět podle jeho specifického zvuku, dále zde máme soutěž ve stavění komínů z různých druhů nesourodých předmětů a přeskoku švihadla.
Po skončení těchto disciplín děti rozehrávají turnaj v jedné z nejoblíbenějších her, která má na našem táboře již tradiční název „ťuk“. Družstva proti sobě soutěží v hodu na postavené špalíky. Družstvo, které dříve shodí šest postavených špalíků, hází na uprostřed postavenou velkou dámu. Kdo dámu shodil dříve, vyhrál.

Sobota 2.8.2014
Dopoledne: Uzlování (výuka a pro některé zopakování uzlů dle pravidel hry Plamen). Výuka šifer. V rámci výuky, do které se děti aktivně zapojily, se děti naučily šifrovat šifru s posunem písmen a křížovou šifru (Velký polský kříž).
Odpoledne: Celotáborová hra na řece. Úkolem dětí bylo na nafukovacím člunu přepádlovat na druhý břeh, kde se nacházel jeden z našich vedoucích, který posádce položil otázku, při správné odpovědi družstvo dostalo bod (míček, který přivezli ke svému týmu). Menší děti v lodi plnili místo závozníka uprostřed lodi a pomáhali zodpovídat na položenou otázku.
Na to následovala příprava karnevalových masek a večerní karneval, na kterém se to jen hemžilo různými ufony a jinými obdobnými mimozemskými bytostmi.

Neděle 3.8.2014
Neděle byla naplánována jako odpočinkový den. Dopoledne jsme pro děti připravili čtyři stanoviště s nenáročnými zábavnými hrami. První byla známá hra Palermo (hra zaměřená na postřeh a logické uvažování – hledání mafiánů v kolektivu), dále elektrika (hra zaměřená na postřeh a rychlost – předávání signálů stiskem dlaně), evoluce (venkovní hra, kde rozhodovalo spíše štěstí ve hře kámen – nůžky – papír) a zvířata (nenáročná venkovní hra zaměřená na postřeh).
Odpoledne celotáborová hra: setkání s mimozemšťany. Hra byla zaměřena na rychlost a logické uvažování (schopnost rozluštit získaný šifrovaný text). Ve hře byla současně využita výuka šifrování a uzlování. Pět našich dívek vedoucích se přestrojilo za mimozemšťanky a ukryly se v okolí tábora. Děti měly za úkol mimozemšťanky najít a získat od nich zašifrované zprávy. Po vyluštění zprávy bylo úkolem jednu mimozemšťanku ulovit a pomocí zadaného uzlu ji uvázat na předem určené místo.
Poté si děti připravily scénky, které předvedly při večerním programu.

Jitka Fabianová - Mezinárodní letní tábor v ÚHŠ Jánské Koupele 27. 7. - 9. 8. 2014 - část 1.

Neděle 27.7.2014
Rok se sešel s rokem a opět se scházíme v nám již dobře známém prostředí Jánských Koupelí. Mezi dětmi poznáváme známé tváře z minulých táborů a nebýt toho, že nám některé děti viditelně porostly, přišlo by nám, jako by minulý tábor skončil právě před týdnem a ne již před rokem. Námětem letošní celotáborové hry je dobývání vesmíru. Soutěže a hry pro děti hodnocené v celotáborové hře proto budou posazeny do imaginárních příběhů o letech do vesmíru, objevování neznámých planet, setkání s mimozemšťany. Samozřejmě jako tábor organizovaný Okresním sdružením hasičů se budeme také věnovat plnění různých hasičských disciplín. V letošním roce jsme pro děti v rámci interaktivního hodnocení připravili velkou vlastnoručně vyrobenou mapu vesmíru, ve které děti mají možnost každý večer otevírat okénka s různými symboly vztahujícími se k vesmíru. Děti by se tak v průběhu tábora zábavnou formou měly dozvědět různé zajímavosti z vesmírného života.

Pondělí 28. 7. 2014
První plnohodnotný celotáborový den začínáme rozdělením do družstev. Celkem zde máme 71 dětí, další dvě očekáváme na konci týdne. Děti se seznamují se svými vedoucími a kamarády z táborových družstev, podnikají první poznávací pěší výlety do okolí tábora a vymýšlí názvy pro své družstva. Poté si vyrábí oddílové vlajky a talismany na krk.

Úterý 29.7.2014
- malování táborových triček
- celotáborová hra s názvem písmenková galaxie. Protože nám odpoledne začalo pršet, přesunuli jsme se s touto hrou na budovu. Hra byla zaměřena na rychlost a logické uvažování. Úkolem dětí bylo v budově najít kartičky s písmenky a z těchto písmenek poskládat co nejvíce na sebe navazujících nápisů ve stylu hry Scrabble.
Dopoledne: celotáborová hra souboj o vlajku. Hra byla zaměřena na rychlost, vytrvalost a smysl pro spolupráci v kolektivu. Úkolem družstev bylo ukořistit co nejvíce vlajek soupeřících kolektivů.
Odpoledne: celotáborová hra průzkum neznámé planety. Hra byla zaměřena na rychlost, logické uvažování a schopnosti práce s mapou. Úkolem dětí bylo zodpovědět na zadané otázky, na základě kterých získávali předměty potřebné k nálezu pokladu (lopatku, obrázek s nápovědou a rozstříhanou mapu). Po zodpovězení otázek a sestavení mapy děti vyrazily na místo s pokladem, všechna družstva byla úspěšná, nejrychlejší družstva byla oceněna na večerním nástupu.

Jitka Fabianová - LŠ - den čtrnáctý 9. 8. 2014

Přesně v 0:00 hodin zazněla na nástupišti Smetanova Vltava a za jejích tónů byl přebornicí školy přečten slavnostní slib, po kterém jsme dle vyzvání jeden po druhém přísahali na prapor SH ČMS a zapsali se do slavnostní knihy. Po vytvoření svíčkové cesty a poslednímu pochodu naší vlajkové čety a předáním vlajky velitelce LŠ byl definitivně zakončen letošní 22. ročník této letní, prázdninové, vzdělávací akce, kterou podoruje finančně MŠMT.
Na letošním ročníku jsme se domluvili a zakoupili si placky na podporu léčby Tomáše Jílka, pro kterého jsme se vyfotili a budeme potěšeni, když nás na některém z budoucích ročníků navštíví. Přejeme mu hodně síly na cestě k úplnému uzdravení.
A co psát na závěr? Po krátkém spánku už následovalo jen balení, úklid pokojů a odjezd domů. Tak zase za rok v termínu 25. 7. - 8. 8. 2015 se budeme těšit na další setkání.

Jitka Fabianová - LŠ - den třináctý 8. 8. 2014

Dnešní den začal jako obvykle rozcvičkou a po snídani jsme se pustili do dodělávak brigády, přípravy soutěže o Pohár velitelky školy v netradičním požárním útoku a ti šťastnější z nás skládali praktickou maturitu. Po obědě a poledním klidu, začala soutěž, při které jsme se úžasně bavili až do podvečerního slavnostního nástupu s vyhodnocením družstev i jednotlivců. Po večeři jsme se připravovali na maturtitní ples, na kterém jsme předvedli všechny tance. které jsme se zde naučili a také jsme byli slavnostně stužkováni. Samozřejmě nechyběl ani přípitek v podobě šumivého sektu, jak jinak než nealkoholického. Tato příjemná zábava nám byla dopřána až do 23 hodin, kdy jsme se začli připravovat na slavnostní ukončení.

Jitka Fabianová - LŠ - den dvanáctý 7. 8. 2014

Dnešní den začal ráno brigádou na pomoc Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, abychom si vyčistili hlavy, a odpoledne přišly na řadu písemné maturity v podobě 150 otázek ze všech oblastí, které jsme zde v průběhu uplynulých dnů probírali. I přesto, že jsme mohli používat veškeré materiály, které jsme zde obdrželi včetně vlastních poznámek, i tak pár z nás bohužel písemnou maturitu nezvládlo.

Jitka Fabianová - LŠ - den jedenáctý 6. 8. 2014

Ve středu ráno nás čekala, jak jinak než, taneční rozcvička. Po snídani jsme se všichni sešli v učebně, kde na nás již čekala Jitka s informacemi kde seženeme nejhodnější dotace či jaké pojištění je pro nás nejvhodnější. Poté jsme navázali na pedagogiku, základy dětských práv, štafetu požárních dvojic a prevenci proti požáru. Dopoledne bylo náročné a odpoledne to nebylo o moc lepší. Mákli jsme si na orientačním závodě, azimuťáku a jako odpočinek na nás čekaly dílny, kde jsme si mohli vytvořit šperky z korálků, batikovat trička a ti šikovnější si zvládli vytvořit i přívěšek na klíče. Večer jsme se ještě chvilku učili o ekologii, potom jsme dostali osobní volno, ve kterém jsme měli provádět samostudium díky blížících se maturit, které nás čekají už zítra.

Jitka Fabianová - LŠ - den desátý 5. 8. 2014

V úterý jsme hned ráno vyrazili na výlet k přehradní nádrži Kružberk. Po cestě jsme udělali zastávku v Davidově Mlýně, kde si někteří z nás prošli trasu lanového centra. U přehrady nás čekal pán, který nás provedl útrobami přehrady. PO příchodu zpátky na školu jsme měli 3 hodiny přednášek. Večer jsme si zkoušeli zaběhnout závod požárnické všestrannosti a uzlový závod. Jako vrchol večera jsme zapálili pochodně, které byly vyrobeny na polních dnech.

Jitka Fabianová - LŠ - den devátý 4. 8. 2014

V pondělí, což byl první den po polňácích jsme se opět vrátili do starých kolejí. Ráno po rozcvičce a snídani jsme se sešli na učebně, kde jsme probírali PÚ CTIF a štafetu CTIF. Obojí jsme si po obědě zajeli vyzkoušet na hřiště do Těškovic. Počasí nám nepřálo, celou dobu pršelo a všem nám byla zima. Poté, co jsme si proběhli všechny disciplíny, jsme se vydali na cestu zpátky, která byla ve velice zpěvném stylu. Na školu jsme dojeli promrzlí a unavení. Náladu nám ale zvedla dobrá večeře a zábavný večer při békovinách.

Jitka Fabianová - Letní škola - 3. 8. 2014 Velké polní dny

Stejně jako předchozí den vyrazily spojky na 7:30 k mostku v Zálužné. Do tábořišť přinesly snídani a šifry, kde jsme se dozvěděli, že se máme mezi 15:15 a 15:30 vrátit do školy. Během cesty jsme asi hodinu strávili na Holubici. Ivoška napadlo, že když nepřítel očekává náš příchod z jihu, tak my půjdeme ze severu. Šli jsme potichu a až těsně u školy jsme začali zpívat „Co jste hasiči?“ Na nástupu jsme se odstrojili, do večeře měli osobní volno a po večeři jsme zpracovávali bojové deníky.

Jitka Fabianová - Letní škola - 2. 8. 2014 Velké polní dny

Ráno vyrazili spojky pro snídani a pro bojový rozkaz. Nasnídali jsme se a každé družstvo si dodělávalo věci, které nestihlo první den polňáků. První družstvo budovalo ještě sprchu a bazén, družstvo č. 4 si postavilo bahenní lázně. Během odpoledne se plnily specializace a večer se opět u ohně družstva č. 2 zpívalo.

Jitka Fabianová - Letní škola - 1. 8. 2014 Odchod na Velké polní dny

Ráno jsme se probrali a všechno vypadalo jako vždycky. To jsme ovšem ještě netušili, že zrovna dnes odcházíme na polňáky. To jsme se dozvěděli na nástupu. Prý musíme opustit prostor školy kvůli novému leteckému koridoru nad naší školou. Cesta probíhala vcelku poklidně. Počasí nám sice nepřálo, mrholilo, ale zvládli jsme to a za nějakých dvě a půl hodiny jsme dorazili na místo. Jako první nás čekala stavba ohniště, abychom se měli kde ohřát, a také vybudování přístřešku, abychom se měli na noc kam schovat. Během odpoledne se počasí umoudřilo, svítilo sluníčko, takže nám vše šlo lépe od ruky. Mimo ohniště a příbytku jsme si ještě postavili molo, latrínu, kuchyň, ledničku, kusovník a plno dalších věcí. Večer jsme se sešli u ohně, zpívali jsme a hráli Městečko Palermo.

Jitka Fabianová - LŠ - den pátý 31. 7. 2014

Konec prvního pracovního týdne se blíží. Všichni se divíme, že čas na Letní škole utíká tak rychle. Budíček jsme všichni přežili a poté i taneční rozcvičku. Dopoledne jsme se všichni pilně učili. Probírali jsme základy financování, požární útoky a závod požárnické všestrannosti, který nás měl čekat odpoledne prakticky, což kvůli špatnému počasí nevyšlo. A proto jsme měli náhradní program. Chodili jsme po budově a plnili úkoly na stanovištích, např. skákání přes švihadlo, navlíkání korálků na čas a dopravní testy. Večerní program byl v režii tanců. Naučili jsme se nové tance a šli spokojeně spát.

Jitka Fabianová - LŠ - den čtvrtý 30. 7. 2014

A je to tady! Další den, den 4. Ráno jsme začali rozcvičkou v podobě valčíku a naší oblíbené Zuzany. Poté jsme se sešli na snídani, kde jsme se nadlábli. Po snídani nás čekala škola, kde jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací, ktreré v budoucnu určitě využijeme. Odpoledne jsme strávili sportovně, také jsme si mohli vyzkoušet obvazovou techniku a práci s vysílačkou. Hlavně jsme si vyzkoušeli i matematické schopnosti. Večer jsme si pochutnali na sladké koprovce a také proběhla tajemná společenská hra.

Jitka Fabianová - LŠ - den třetí 29. 7. 2014

Třetí den školy jsme poprvé začali taneční rozcvičkou naším, již velmi „oblíbeným“ tancem Zuzana. Potom jsme celé dopoledne strávili šrocením se zdravovědy, orientací v terénu a šifrováním. Po vynikajícím obědě a zasloužilém odpočinku jsme se vrhli do praktické části – výuky s buzolou a šifrování. Poté jsme stříleli ze vzduchovek a plnili sportovní disciplíny jako skok z místa, člunkový běh a na zpestření šrouby. Ve večerních hodinách jsme se oddávali společenským tancům a dělali nácvik na maturitní ples. Bylo to vážně super. Pak už jen všichni s bolavýma nohama ulehli do svých postelí a čerpali sílu na další náročný den.

Jitka Fabianová - LŠ - den druhý 28. 7. 2014

Ráno nás probudil pronikavý zvuk píšťalky, který nováčci slyšeli poprvé. Jako první bod našeho programu nás čekala rozcvička, kdy jsme se proběhli a rozcvičili. Po sýrové nebo medové snídani jsme se sešli na učebně. Jako první jsme se věnovali Stanovám a vnitřním předpisům SH ČMS, později jsme se seznámili se stavbou příbytků, druhy ohnišť a dalšími důležitými věcmi, potřebnými pro přežití v přírodě. Po obědě jsme dodělávali vlajky a pilovali pokřiky. Odpoledne jsme pokračovali přednáškami. Jelikož se během odpoledne zatáhlo a rozpršelo se, konal se večerní nástup po večeři na jídelně. Večer jsme hráli seznamovací hry a nakonec jsme se naučili tancovat Zuzanu. Pak už jsme jen zalehli a jako Budulínci spali až do druhého dne.

Jitka Fabianová - Den příjezdu 27. 7. 2014

A je to tady! Další Letní škola před námi! Kolem druhé hodiny se do ÚHŠ (Ústřední hasičské školy) Jánské Koupele začali sjíždět budoucí absolventi – instruktoři a vedoucí mládeže. Nejdříve proběhla prezence a poté jsme se ubytovali na pokojích. V pozdním odpoledni nás čekal zdravotní filtr a vstupní test, ve kterém mohl každý ukázat své znalosti. Celé jsme to završili nácvikem pořadovky na hřišti a večeří v jídelně. Po ní následovala úvodní hodina na učebně v podobě představení všech vedoucích a štábu a seznámení s Řádem a Režimem LŠ a Dozorčí služby.Až do večerky jsme pak měli čas vymýšlet název a pokřik družstva a samozřejmě vyrábět vlastní vlajku.

Jitka Fabianová - Táborový deník MLT Jánské Koupele 28. 7. - 10. 8. 2013 - 3. část

Pondělí 5.8.2013

V pondělí nás stroj času pomyslně odnesl opět do Ameriky, tentokráte do roku 1920. Děti nejprve plní individuální závod, nazvaný co do přírody nepatří. Poté v rámci celotáborové hry absolvují válku barev, jejímž principem je získání životů soupeřícího družstva. Životy představují krepové papíry v barvě družstva, které má každý soutěžící navázané na ruku. Děti hrají ve vytýčeném prostoru v lese, takže je to opět příjemně strávený čas v přírodě, vyplněný pohybem. V podvečer máme pro děti připravenou poslední hru, nazvanou pašeráci. V této hře se vracíme do řeky a úkolem dětí je živým řetězem napříč řekou přepravit plechovkami co nejvíce vody. Má to háček, protože dva vedoucí na člunu, představují policejní hlídku, která v případě, že soutěžícího přistihne s plechovkou v ruce, mu tuto plechovku odebere a družstvo si pak musí vystačit se zbývajícím počtem plechovek.

Úterý 6.8.2013

Na úterý je naplánován druhý celodenní výlet. Pěšky se přesunujeme do Kružberku, do lanového centra Davidův mlýn, kde na lanových drahách pro malé i pro velké trávíme čas až do pozdních odpoledních hodin.

Středa 7.8.2013

Ve středu dětem program vyplňujeme individuálními soutěžemi ve střelbě vzduchovkou na terč, během na 60 metrů s překážkami s hasičským nářadím, hodem, člunkovým během a pro zpestření jednou hrou pro pobavení a to přenášení vody slánkou. Večer máme pro děti připraveno překvapení a to návštěvu pracovníků kynologického klubu a Policie České republiky, kteří nám předvádí ukázku práce se psy. Nechybí ukázka poslušnosti psů, včetně možnosti na vlastní kůži si vyzkoušet zakousnutí psa do speciálního rukávu.

Po deváté hodině večerní jsme dětem ještě připravili velice populární hru, poklad pod majákem. Vedoucí, který se otáčí s baterkou, představuje maják, děti k němu postupně přibíhají a snaží se posbírat co nejvíce pokladů, které představují papírky s natištěnými truhlicemi. Pokud je světlo majáku zasáhne, musí se vrátit a střídá je další soutěžící z jejich družstva. Po skončené hře všichni unavení, ale šťastní a spokojení, odcházíme spát.

Čtvrtek 8.8.2013

Krásné počasí se nás nadále drží. Dopoledne jsme naplánovaly focení družstev v táborových trikách. Poté dohráváme soutěž Ťuk. Jde o velice populární táborovou hru, kdy dva týmy proti sobě hází špalíky na dřevěné figurky. Odpoledne soutěžíme v požárním útoku družstev a hře nazvané dobývání hradu. Jde o silovou soutěž družstev, kdy obránci hradu brání svůj hrad, který představuje vyznačený kruh na louce, a útočníci se je snaží ve vymezeném čase z tohoto hradu vytáhnout. Večer je v plánu hra, kterou by bylo možné označit za stezku odvahy, děti odvádíme na lesní cestu a mají za úkol se po svíčkách vrátit zpět do tábora. U každé svíčky je obrázek z určitého období, které jsme již v minulosti procestovali, úkolem dětí je co nejvíce obrázků si zapamatovat a v cíli je nahlásit.

Pátek 9.8.2013

Dopoledne dohráváme poslední hru družstev, dobití hradu. Po celý tábor za umístění v soutěžích rozdáváme táborové peníze a jak je již na našem táboře tradičním zvykem, máme na poslední táborové odpoledne pro děti připravené táborové trhy, kde mohou děti své táborové penízky utratit. Máme zde cukrárnu, kadeřnictví, nehtové studio, tetovací studio, dílničku, ve které vyrábíme měděné přívěšky, na které se zapéká smaltovací prášek, a na večerní diskotéku prodáváme svítící tyčinky. V 18 hodin máme slavnostní nástup s vyhodnocením družstev a nejlepších jednotlivců. Nejlepší táborníci jsou oceněni táborovými medailemi, všem dětem za úspěšné zvládnutí tábora předáváme drobné upomínkové předměty a sladkosti. Naposledy vyslechneme táborové pokřiky družstev, večer je slíbená rozlučková diskotéka a tábor symbolicky uzavíráme ve 22 hodin svíčkovou cestou.

Sobota 10.8.2013

Balíme, odjíždíme domů a budeme se opět těšit na příští rok! J

Jitka Fabianová - Táborový deník MLT Jánské Koupele 28. 7. - 10. 8. 2013 - 2. část

Čtvrtek 1.8.2013

Jedeme na výlet do Opavy. Po prohlídce nádherného Slezského muzea dáváme dětem rozchod a po návratu do tábora si jdeme užívat slunečného dne k řece Moravici, která protéká přímo za naším táborem.

Večer máme pro děti drobné překvapení, o kterém z počátku ví pouze hlavní vedoucí tábora a ani oddílový vedoucí netuší, co je čeká. V podvečer se do tábora dostavuje velitel hasičů, který oznamuje, že z rozhodnutí starosty obce je nutné tábor preventivně evakuovat. Vedoucí dostávají za

úkol děti okamžitě připravit k evakuaci, do půl hodiny do tábora přijíždí nákladní vozy Hasičského záchranného sboru v Hlučíně, velitel zásahu určuje, kdo se bude kterým vozem evakuovat a všichni táborníci na korbě oplachtovaných nákladních vozů vyráží na určené shromaždiště evakuovaných osob v obci Melč. Zde velitel zásahu oznamuje, že se jednalo pouze o cvičení, které mělo prověřit připravenost hasičů evakuovat větší množství malých dětí, cvičení hodnotí jako velmi úspěšné a přínosné, děti se v pořádku hasičskými vozy vrací do tábora a s nezapomenutelným zážitkem odchází spát.

Pátek 2.8.2013

Vracíme se k celotáborové hře a na programu jsou rytířské turnaje. Děti si z kartonu papíru vyrábí rytířské přilbice a vyráží do boje. Na koních, které představují ti největší a nejsilnější táborníci, pomocí kopí shazují terč, poté absolvují souboj v přetlačování na lávce s pěnovou tyčí a nakonec soupeří se zavázanýma očima s vodním mečem. Po rytířském turnaji je třeba ze sebe spláchnout prach ze všech bitev, k čemuž nám opět nejlépe poslouží říčka Moravice.

Sobota 3.8.2013

Na dopoledne jsme pro děti připravili otázkovou dráhu. Hraje se ve stylu šipkované, akorát cesta je místo šipek vyznačena fáborky. V sobě je tak spojena procházka po okolí tábora s plněním úkolů a otázek, které jsou ukryty na vyznačené cestě.

Na odpoledne jsou naplánovány soutěže jednotlivců. Děti v individuálních soutěžích testují svoji tělesnou zdatnost, postřeh a manuální zručnost.

Neděle 4.8.2013

Na neděli byl naplánován turnaj ve vybíjené. Družstva, která právě nehrají vybíjenou plní ještě jednu individuální soutěž na manuální zručnost a to navlékání korálků na čas. Do vybíjené se v posledním kole zapojují i vedoucí, kteří soutěží proti výběru dětí, což je pro děti vždy velmi atraktivní. Poté následuje zasloužené zchlazení v řece a den zakončujeme večerním karnevalem. Masky na karneval si připravili i vedoucí, a proto se všichni výborně baví. 

Archiv

Kalendář
<< prosinec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Statistiky

Online: 1
Celkem: 677527
Měsíc: 5724
Den: 172