Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jitka Fabianová - Táborový deník Mezinárodního letního tábora v Jánských Koupelích 2012 - 1. část

Tak jako každý rok, i letos se koná v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, pod hlavičkou OSH Vyškov, Mezinárodní letní tábor mladých hasičů za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené pro SH ČMS na zahraničí.

Neděle 29.7.2012:
Tábor začíná. Máme celkem 41 dětí z České republiky a ze Slovenska, které po příjezdu ubytováváme na zděných a dřevěných chatkách. Večer začínáme seznamovacími hrami.

Pondělí 30.7.2012:
Děti jsme rozdělili do pěti družstev po osmi a devíti dětech, každé má svého vedoucího a instruktora.

Po dobu tábora se s dětí stávají „Lovci pokladů“. Aby mohli své poklady získávat, musí však mít lovecké povolení. A tak začíná první celotáborová hra, kterou jsme nazvali úřední šílenství. Děti musí v táboře najít celkem šest úřadů, na kterých si každý vyřídí své povolení lovce pokladů. Má to však jeden drobný háček, děti předem neví, na kterém úřadu začít, takže se jim může stát, že jim úředník pouze stroze sdělí, že ještě nemá potvrzení od úřadu předchozího. Nakonec se všem podaří úřady prokousat, děti získají fotografii do průkazu, otisk prstů, projdou hygienickou a dentální kontrolou a na konci hry tak mají praktickou průpravu do dospělého života, kde potýkání s úřady je pravidelnou realitou.
Odměnou pro vítězná družstva jsou drobné sladkosti a táborové diamanty, za které děti v posledním dni budou moci nakoupit na táborovém trhu.

Úterý 31.7.2011
Dopoledne pracujeme na výrobě oddílových reálií. Děti vyrábí oddílové vlajky, přívěšky na krk a táborová trička.
Odpoledne jsme lovcům pokladů připravili celotáborovou hru „Boj o vodu“ s legendou, že lovce při hledání pokladů cesta zavedla až do hluboké pouště. Po dlouhém bloudění, žízniví, vyprahlí konečně našli oázu. Doufali, že zde najdou studnu, aby mohli doplnit zásoby vody, v celé oáze však žádná studna nebyla. Navíc zjistili, že oázu nalezli i ostatní skupiny lovců a je zřejmé, že pokud se zde nějaká voda nalezne, budou o ni muset s ostatními lovci soupeřit. Na zemi žádná voda nebyla, a přesto zde něco nehrálo. Oáza byla plná zvířat, hlavně na stromech bylo spousta opic a ptáků. Až jeden pozorný lovec zjistil, kde zvířata berou vodu. V oáze nebyly palmy, ale zvláštní stromy, které měli kulaté plody, ze kterých po propíchnutí tekla voda. A tak začal souboj s časem, které skupině lovců se podaří z plodů na stromech získat více vody ...

Středa 1.8.2011
Dnešního dne malí táborníci absolvovali školení R2H (Ready to Help – připraven pomoci). Školení vedli profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru v Opavě, kteří poutavou formou dětem představili zásady činnosti na vodě a chování při požáru. Děti si prakticky vyzkoušely pádlování na řece Moravici na gumových člunech a na vlastních tělech otestovaly váhu hasičského obleku, přilby a dýchacího přístroje.
Celý den nám přálo hezké počasí, takže jsme ještě stihli turnaj v házení kroužku, velkém mikádu a velice oblíbené a návykové hře „ťuk“, ve které děti proti sobě soupeřili ve shazování dřevěných špalíků pomocí dřevěného kolíku.

Čtvrtek 2.8.2012
Vyrážíme na celodenní výlet. Naším cílem je nově zrekonstruované Slezské zemské muzeum v Opavě a rozhledna Velký Roudný. Na rozhlednu se dostaneme po výšlapu strmého kopce, výhled však stojí za to, jako na dlani se před námi rozprostírá vodní nádrž Slezská harta. Večer po návratu z výletu v parném pozdním odpoledni zakončujeme osvěžujícím koupáním v řece Moravici.

Pátek 3.8.2012
Každý správný lovec by měl umět a znát, jak založit ohniště, rozdělat oheň a připravit si jídlo. Pod dohledem vedoucích chlapecká část oddílu vyráží do lesa na dřevo a zakládají ohniště a připravují suroviny na oběd.

Jitka Fabianová - Letní škola v ÚHŠ Jánské Koupele 29. 7. - 11. 8. 2012 - den třetí

Ráno jsme na rozcvičce místo tradičních běhů tančili Zuzanu, Ptačí tanec a Madagaskar.
Dopoledne nás vedoucí poučovali o bezpečnosti, zdravovědě a o orientaci v mapě.
Po obědě v odpoledním klidu 2. družstvo se snažilo došmoulit svou vlajku, zatím co ostatní odpočívali a nabírali síly na kolotoč. Ve druhém zaměstnání jsme hráli hru Konstruktéři. V této hře se na prvním místě umístilo 1. družstvo, na sdílném druhém místě 2. a 4. družstvo, a na třetím místě 3. družstvo.

Jitka Fabianová - Letní škola v ÚHŠ Jánské Koupele 29. 7. - 11. 8. 2012

Druhý den začal hned z rána dlouhou rozcvičkou v podání Petra Ježáka. Po vyčerpávajícím běhu jsme usedli ke snídani a následně na učebnu, kde nás čekal ranní blok výuky. Učili jsme se o stanovách SH ČMS, o tom jak má hasič vypadat ve stejnokroji a nakonec co a jak dělat při pobytu v lese.

Po chutném obědě jsme se po družstvech uchýlili k „polednímu klidu“, ve kterém jsme začali práci na svých vlajkách.

Následovali hodiny na učebně a u ohniště. Probrali jsme základy hygieny a zdravovědy, bezpečnost práce, právní minimum, uzlování a v neposlední řadě chování na veřejnosti.

Po večeři a večerním nástupu jsme se přesunuli na přístavbu, kde nás vedoucí naučili první dva tance na závěrečný ples a to Zuzanu a Ptačí tanec. Jelikož jsme se tance naučili v historicky rekordním čase školy, vedoucí nám ještě pustili pár písniček na zpříjemnění pobytu .

Unavení se již těšíme na zítřejší program.

Jitka Fabianová - 20. ročník Letní školy v ÚHŠ Jánské Koupele

Stejně jako v létech minulých, sjeli se i letos do ÚHŠ Jánské Koupele mladí lidé ve věku 15 - 26 let, aby zde získali znalosti potřebné k vedení kolektivů mladých hasičů. 14 denní Letní škola je vzdělávací akce určena budoucím vedoucím dětských kolektivů SH ČMS, organizována OSH Vyškov a Ústřední odbornou radou mládeže SH ČMS za dotační podpory na vzdělávací akce z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V neděli 29. 7. 2012 se do Ústřední hasičské školy Jánské Koupele na okrese Opava sjelo 31 budoucích vedoucích dětských kolektivů, aby se zde zdokonalili pod vedením 8 vedoucích a 4 členného štábu ve vedení kolektivů mladých hasičů. Po prezenci a přidělení do družstev následoval vstupní test, zdravotní filtr a pořadová příprava. Po večeři byli všichni účastníci seznámeni s denním režimem, řádem LŠ a dozorčí služby, s pravidly pobytu a informacemi o průběhu celého 14 denního pobytu.

Fotogalerií z této akce naleznete na adrese: http://itifabi.rajce.idnes.cz/

Jitka Fabianová - Ocenění hasičům okresu Vyškov

Měsíc květen je již tradičně u hasičů ve znamení hasičských poutí, dnů otevřených dveří, oslav svátku svatého Floriána - patrona hasičů a také předání ocenění těm, kteří se svými činy a dobrovolnou prací zasloužili o dobré jméno hasičů.

V reprezentačním sále zámku Přibyslav, Centra hasičského hnutí, si nejvyšší hasičské vyznamenání – Titul Zasloužilý hasič převzal 3. 5. 2012 z rukou starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karla Richtera pan Alois Maršál ze Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Drnovice jako poděkování za jeho celoživotní práci u dobrovolných hasičů.
Stejný titul obdržel i pan Alois Svoboda ze SDH Luleč, kterému bude pamětní diplom a medaile Zasloužilého hasiče předána starostkou Okresního sdružení hasičů Vyškov na soutěži mladých hasičů v Lulči 26. 5. 2012. Oba jmenovaní tak rozšíří řadu nositelů Titulu Zasloužilý hasič okresu Vyškov, kterých je nyní v našem okrese osmnáct.

V Přibyslavi byli 5. května 2012 také oceněni medailí Za záchranu života pánové Radoslav Jašek ze SDH Uhřice a František Macourek ze SDH Milonice, kteří uhasili hořící ženu a do příjezdu rychlé záchranné služby prováděli dle pokynů dispečinku společně první pomoc.

15. května 2012 byly v prostorách Trojského zámku v Praze předány medaile Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato ocenění byla udělena u příležitosti státního svátku Dne osvobození od fašismu a předával je Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky plk. Ing. Drahoslav Ryba, který mimo jiného ve svém projevu řekl: „Když tady dnes stojím, uvědomuji si víc než kdy jindy, jak velké štěstí mám, že jsem svůj život spojil s lidmi, kteří svou práci zasvětili pomoci druhým. Věřím, že nikdy nezapomenete na to, proč svojí práci děláte a budete i nadále pokračovat v naplňování odkazu našeho poslání. Různými škrty nám mohou vzít peníze, někdy i motivaci do práce, ale určitě nám nikdo nemůže vzít naše přesvědčení, že to, co děláme, má smysl.“
Za svoji celoživotní práci u Hasičského záchranného sboru obdržel medaili Za zásluhy o bezpečnost pan Jan Červinka ze SDH Hostěrádky - Rešov jako bývalý příslušník Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, který vždy projevoval své schopnosti na profesionální úrovni a ty pak uplatňoval nejen u zásahů, ale neváhal je předávat mladším, nově nastupujícím kolegům.
Čestnou medaili HZS ČR obdržela starostka Okresního sdružení hasičů Vyškov paní Jitka Fabianová ze SDH Kroužek za příkladnou, obětavou a dlouhodobou spolupráci s Hasičským záchranným sborem a to zejména za práci s dětmi a při výchově a vzdělávání dobrovolných hasičů.

Okresní sdružení hasičů Vyškov gratuluje oceněným, děkuje jim za jejich dosavadní dobrovolnou činnost a zároveň jim přeje spoustu dalších úspěchů jak v životě osobním, tak i profesním.

Jitka Fabianová - XVIII. ročník Memoriálu Antonína Bartáka v Kroužku

V sobotu dne 5. 5. 2012 se jako každoročně sjeli mladí hasiči do obce Kroužek, aby zde změřili své síly. Mimo fanoušků a místních obyvatel je přišli podpořit i senátor Ing. Ivo Bárek, senátor a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, kteří předali ceny Přípravce. Starosta města Rousínov Ing. František Havíř, který přinesl i Dohodu města Rousínov o navrácení historické motorové dvoukolové stříkačky Chotěbor zpět do majetku SDH Kroužek a kterou podepsal se starostou SDH Kroužek Antonínem Rössem a představitelé SH ČMS, kteří se starostou města předali výhry ostatním katgoriím. Do požárního útoku Plamen – kategorie Přípravka (děti do 6 let) bylo přihlášeno 5 družstev, do mladší kategorie bylo přihlášeno 22 družstev a starší kategorie 13 družstev, požární útok CTIF absolvovalo 12 družstev.

Z celkového počtu 438 účastníků, bylo 326 mladých hasičů, kteří byli zapojeni do soutěžních disciplín.

Celkem se do Kroužku sjeli mladí hasiči z 18 SDH: okres Vyškov – Drnovice, Hlubočany, Hodějice, Hostěrádky – Rešov, Ivanovice na Hané, Kobeřice u Brna, Kroužek, Lovčičky, Luleč, Milešovice, Nemojany, Pustiměř, Topolany a Velešovice, z okresu Brno – venkov – Dolní Kounice, Hostěnice a Tvarožná, z MHJ okresu Vyškov – Slavkov u Brna.

Vítězství si domů odvezli následující družstva:

Požární útok Plamen:
ml. kat.:
1. místo Drnovice „Pavel“
2. místo Luleč Kajmani
3. místo Ivanovice na Hané

st. kat.:
1. místo Drnovice Svaťa II.
2. místo Hodějice
3. místo Hostěrádky - Rešov

Přípravka:
1. místo Luleč Rebelové
2. místo Velešovice
3. místo Pustiměř

Požární útok CTIF:
1. místo Drnovice „Svaťa“
2. místo Drnovice „Pavel“
3. místo Kroužek

Výbor SDH Kroužek děkuje všem zúčastněným soutěžícím, rozhodčím, vedoucím bez nichž by tato akce nemohla proběhnout a také obecenstvu za fandění. A poděkování všech soutěžících a pořadatelů patří i sponzorům a MŠMT, které tuto akci podpořilo z projektu volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Jitka Fabianová - XVIII. ročník Memoriálu Antonína Bartáka v Kroužku

Soutěž se konala v roce 80. výročí založení SDH Kroužek.

Jitka Fabianová - Ohlédnutí za činností OSH Vyškov a SDH okresu Vyškov v roce 2011 - část 3.

Členové SDH našeho okresu se nezabývají jen soutěžemi, ale samozřejmě věnují spoustu času i aktivitám, které jsou potřeba pro zajištění správného fungování požární ochrany v obcích a v uplynulém roce odpracovali celkem 45.901 hodin v následujících 2.289 akcích:

Druh aktivity počet akcí hodin
Údržba výzbroje a výstroje 756 10872
Údržba vodních zdrojů 109 1117
Údržba a výstavba has. zařízení 467 11879
Kulturní a společenské akce 27 12158
Pomoc obcím 151 3662
Propagace PO 122 760
Preventivní a vých. činnost 81 559
Preventivní hlídky a dohledy 35 181
Příprava odbornosti členů SDH 295 3903
Aktivita SDH celkem 2289 45091

Dalšími aktivitami byla i příprava v odbornosti Hasič, Preventista, Rozhodčí PS a Rozhodčí mládeže.

Ve své bohaté činnosti se nezapomíná ani na starší generaci. Každoročně je nositelům titulu Zasloužilý hasič (ZH), což je nejvyšší hasičské vyznamenání v ČR, kterých máme na našem okrese 16 nabídnuta týdenní rekreace s pestrým programem v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele na okrese Opava, které se zúčastňují i zasloužilí funkcionáři (členové, kteří ještě neobdrželi titul ZH).

Již tradicí se stalo každoroční setkání ZH Jihomoravského kraje v podzimním termínu vždy v jiném okrese našeho kraje za přítomnosti nejvyšších krajských hasičských a samosprávných představitelů. V roce 2011 toto setkání organizovalo OSH Brno venkov a účastníci navštívili mimo jiného i Odborné učiliště Požární ochrany Ministerstva vnitra ČR v Brně – Líšni, kde jim byly ukázány výukové prostory včetně ohňového polygonu.

Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem dobrovolným hasičům našeho okresu za jejich činnost, kterou ku prospěchu nás všech vykonávají a popřát jim, aby jim sponzoři a místní samospráva byla nakloněna a podporovala je i v této dobrovolné činnosti a nejen v zásahové činnosti, kterou mají ÚSC ze zákona o Požární ochraně za povinnost zajistit. Také chci poděkovat těm ÚSC, které již Sbory dobrovolných hasičů ve svých obcích a městech finančně i materiálně podporují v jejich nelehké činnosti.

Jitka Fabianová, starostka OSH Vyškov

Jitka Fabianová - Ohlédnutí za činností OSH Vyškov a SDH okresu Vyškov v roce 2011 - část 2.

Také proběhl pod hlavičkou OSH Vyškov jako každý rok Mezinárodní letní tábor v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, kterého se zúčastnili mimo MH z našeho okresu i MH ze Slovenska. Pro 37 dětí byla připravena ve spolupráci s VŠB TU Ostrava FBI Junior univerzita, která je financována z ESF. Na této 5ti denní univerzitě si mladí hasiči ve věku 7 - 15 let, hravou formou přiblížili problematiku požární ochrany. První den začal v Ostravě ve Výškovicích zápisem ke studiu a prohlídkou prostor fakulty. 2. den probíhala výuka v ÚHŠ Jánské Koupele kam za studenty přijeli lektoři, kteří nejdříve seznámili i ostatní děti z MLT s problematikou hoření, vysvětlili jim a předvedli přenosné hasicí přístroje a jejich použití, což si také mohly děti později vyzkoušet v praxi při hašení kontrolovaných požárů malého rozsahu. Středeční přednášky a prezentace byly zaměřeny na seznámení se s úskalími a doporučeným chováním při střetnutí s nebezpečnými zvířaty, např. medvědem nebo hady, dětí se pilně zapojovaly do diskuzí. Po třech dnech účastníci Junior Univerzity navštívili prohlídku profesionální hasičské stanice v Ostravě Zábřehu a po prohlídce kompletní hasičské techniky se všichni přesunuli do Hornického muzea – Landeku. Zde se děti vcítily do náročného povolání horníka, zkušebně sfáraly jedno patro dolů do podzemí, kde absolvovaly prohlídku již nepoužívané štoly a následně prohlídku expozice Důlního záchranářství. Poslední den proběhla velká slavnost v podobě promocí absolventů Junior Univerzity na Vysoké škole báňské v Ostravě. Slavnostní ceremoniál probíhá v překrásné velké aule VŠB, kde studenti z rukou Doc. Kvarčáka přebírali diplomy o absolvování JU a s tím spojeným získáním „titulů“ hasiče bakalářka nebo hasiče inženýrka.

Vzdělávání vedoucích mládeže má již své stálé místo v naší každoroční činnosti. V ÚHŠ Jánské Koupele proběhl pod hlavičkou našeho okresu dvou víkendový republikový kurz nových vedoucích mládeže, který probíhal v únoru a březnu a kterého se zúčastnilo 22 osob z celé ČR. Zúčastnění se zde mimo informací o tom jak postupovat při registraci kolektivu a dokumentaci dozvěděli i spoustu informací o pedagogice, psychologii, bezpečnosti, první pomoci, práva, financování, vnitřních předpisů SH ČMS a získali i informace o dalších možnostech zkvalitnění této tolik náročné práce s dětmi.

Na rozhraní září a října se konal víkendový kurz stávajících vedoucích mládeže okresu Vyškov v Lulči na faře, kterého se zúčastnilo 80 osob, které si zde doplnili své znalosti s prací s mládeží jak teoretické tak i praktické na hřišti „na Brdech“ a vyměnili si své cenné zkušenosti.
V ÚHŠ Jánské Koupele proběhla opět pod naším OSH Vyškov 14 denní Letní škola, které se zúčastnilo 36 osob z celé ČR a Slovenska a která se zábavnou formou snaží připravit na kvalitní výkon funkce vedoucího mládeže přihlášené účastníky. Absolventi této školy získávají přehled nejen o činnosti VM, ale všech potřebných funkcích ve SDH. Součástí bývá i 3 denní pobyt ve volné přírodě pod širákem kde jsou družstvy a jednotlivci plněny zašifrované úkoly.

Dále v zimních měsících probíhalo školení první pomoci dle zájmu jednotlivých SDH, které je financováno z projektu Mládež v akci – Hasiči vyškovska v akci, které je zaměřeno na oblast Ochrany obyvatelstva.

Mimo těchto činností s nejmladšími členy probíhala na našem okrese i Velká cena okresu Vyškov v požárním útoku mužů a žen, která probíhala v 15 SDH našeho okresu a zúčastnilo se jí celkem 169 družstev žen a 248 družstev mužů.

Jitka Fabianová, starostka OSH Vyškov

Jitka Fabianová - Ohlédnutí za činností OSH Vyškov a SDH okresu Vyškov v roce 2011 - část 1.

Okresní sdružení hasičů Vyškov tvoří na celém okrese 78 sborů dobrovolných hasičů (SDH), v kterých k 31. 12. 2011 bylo zaregistrováno 80 dětí do 6 let, 737 dětí a mládeže ve věku 6 - 18 let, 568 ve věku 18 – 26 let, 2.384 členů ve věku 26 – 75 let a nad 75 let máme 199 členů. Jsme největší organizací pracující celoročně s dětmi a mládeží na našem okrese a při své činnosti nezapomínáme ani na starší generaci.

O náš hasičský potěr se stará 161 proškolených vedoucích mládeže, kteří v loňském roce připravili pro mladé hasiče 1.405 pravidelných mimo víkendových schůzek a dále 123 jednodenních akcí, 20 vícedenních akcí a 9 letních táborů a soustředění. Na tuto tolik náročnou a záslužnou činnost se školí každoročně v následujících oblastech: předpisy SH ČMS, pedagogika, psychologii, pojištění, bezpečnost, právní minimum, dotace, financování, první pomoc, historie, směrnice hry Plamen a soutěže Dorost a své znalosti obhajují 1 x za 2 roky při zkoušce složené z testů, ústní a praktické části.
Mimo organizací okresního kola ve hře Plamen, které se konalo 29. 5. 2011 v Drnovicích a v němž soutěžilo v Přípravce 5 družstev, v kategorii mladší bylo zapojeno 21 družstev a ve starších bylo zapojeno 21 družstev a krajského kola MH ve hře Plamen Jihomoravského kraje, které se konalo 18. 6. 2011 ve Slavkově u Brna, probíhala na našem okrese Liga MH okresu - Vyškovský Soptík o putovní pohár starostky OSH Vyškov do které bylo zapojeno 11 soutěží pořádaných našimi SDH a celkem se těchto soutěží zúčastnilo 350 družstev mladých hasičů našeho okresu od přípravky až po starší kategorii a 123 jednotlivců.

Ve dnech 17. – 20. 3. 2011 proběhlo na městském stadionu ve Vyškově soustředění dorostu Jihomoravského kraje, kterého se zúčastnilo téměř 60 dorostenek a dorostenců našeho kraje. Akce byla vzorově připravena SDH Ivanovice na Hané, kterým patří za tuto organizaci velké uznání a slova díků od OSH i všech účastníků. Poděkování patří i HZS ÚO Vyškov, který poskytl vozidlo s řidičem na svoz překážek a dále umožnil provádět v areálu stanice nácvik výstupu na věž. Odbornou stránku zajišťovali trenéři České federace požárního sportu, kterým patří také poděkování stejně jako všem účastníkům neboť i přes nepřízeň počasí kdy po celou dobu pršelo si toto soustředění zopakovali v podzimních měsících - v posledním říjnovém víkendu, kterého se zúčastnilo více než 70 dorostenek a dorostenců našeho kraje. Částečné financování této akce bylo z dotace SH ČMS určenou speciálně na toto soustředění, dále z dotace krajského úřadu Jihomoravského kraje a vlastních příspěvků účastníků.

Jitka Fabianová, starostka OSH Vyškov

Jitka Fabianová - Školení nových vedoucích mládeže

Školení nových vedoucích mládeže v ÚHŠ Jánské Koupele

V termínech 3. - 5. 2. 2012 a 2. - 4. 3. 2012 jsme se sjeli ze všech koutů Moravy do Jánských Koupelí na školení Nových vedoucích mládeže SH ČMS. Kurzu se zúčastnilo 25 bratrů a sester ze sborů Proskovice, Kobeřice, Střížova, Velký Týnec, Topolany u Olomouce, Kravaře, Otnice, Hladké Životice, Dvorce, Rostěnice, Zábřeh, Staré Hamry a Horní Moštěnice. Celé školení probíhalo pod hlavičkou OSH Vyškov a vedením Jitky Fabianové, Mgr. Jany Urbancové a Ing. Iva Adámka.

První den jsme se seznamovali formou různých her, které v budoucnu můžeme využít i v dětském kolektivu. Po zbytek prvního víkendu jsme byli školeni v oblasti základních dokumentů SH ČMS a administrativy kolektivu MH, což znamená evidence kolektivu mladých hasičů, stanovy, právní forma, vnitřní předpisy, dotace, pojištění, bezpečnost a historie….
A také jsme si měli možnost projít celý areál ÚHS, který je k dispozici po celý rok nejen ke školením, ale i k rekreacím, táborům a soustředěním.

Druhý víkend jsme se opět sešli v plném počtu. Na pořadu byla zdravověda, psychologie, pedagogika a směrnice hry Plamen a soutěží Dorost.
Absolvovali jsme i výlet do nedaleké restaurace Holubice, který proběhl místo výšlapu na vyhlídku, která je postavena nad moravickým údolím a z které je nádherný výhled na areál hasičské školy viz. www.uhs.cz.

Během obou víkendů probíhalo školení zábavnou formou. Z celého školení jsme si odvezli plno zážitků, nových poznatků a mnoho informací, které nás povzbudí do další práce s dětmi a věříme, že díky tomuto kurzu budeme ve vedení kolektivu všichni úspěšní.

Tímto chceme poděkovat ÚSH v Jánských Koupelích za pěkné a příjemné ubytování, chutnou stravu a hlavně lektorům, kteří nám ukázali, jak pracovat s dětmi a předali nám své zkušenosti a poradili kam se obrátit v našem dalším úsilí za zdokonalováním se naší práce vedoucího s dětmi.


Za kurz NVM 2012 tým Ukazováčků

Jitka Fabianová - Zimní tábor okresu Vyškov - Den pátý, poslední: 10. 2. 2012

Po snídani jsme před nástupem dostali morseovkou zašifrovanou zprávu, která nás vedla k pokladu. Po jejím rozluštění jsme dostali další zprávu, tentokrát ve zlomkové a cihlové šifře, která nám ukázala ukrytí pokladu. Po jeho nalezení už následovalo jen dělení pokladu. V jídelně jsme ještě obdrželi Účastnické listy a bylo předáno poděkování vedoucím a štábu. Před obědem jsme se ještě sbalili, zapsali se do kroniky hasičské školy a vyrazili autobusem na vlak.
Na nádraží ve Vyškově jsme se rozloučili táborovým pokřikem: hl. vedoucí - Táborníci AHOJ táborníci – AHOOOJ
Tak zas někdy na dalším táboře AHOOOOJ.

Na těchto odkazech najdete článečky o tomto táboře:
www.jmdeti.cz
www.4r4y.eu
www.kshjmk.cz
sdh.ivanovicenahane.cz

a fotky:
itifabi.rajce.idnes.cz

Jitka Fabianová - Zimní tábor okresu Vyškov - Den čtvrtý: 9. 2. 2012

I když byl dnes posunut budíček až na 8:15 a snídaně na půl 9 našli se mezi námi tací, co přišli ke stolu až v 8:45 a to ještě v nočním úboru a bez hygieny… V jídelně už ale na nás čekalo překvapení v podobě dvou lektorů – profesionálních hasičů záchranářů, kteří si s námi přišli popovídat o tom co, čím a jak hasit, dále nám řekli jak se chovat při různých mimořádných událostech, jaká jsou tel. čísla, která použijeme v případě nouze a jak správně poskytnout první pomoc. Tahle beseda s nimi probíhala až do doby oběda, po kterém byl polední klid v kterém 6 našich hříšníků (jedinci, kteří zapomněli že noční klid je o klidu a spánku) se učili táborovou píseň Okoř, kterou nám před odpoledním zaměstnáním hromadně zazpívali. Potom jsme se vydali ven dovádět na sněhu a při této činnosti jsme opět přišli o nějaké boby. Ještě že máme na ježdění velké igelitové pytle, které jsou tak velké, že na nich může jezdit i celé družstvo najednou. Po odpolední svačině jsme si dělali masky a výzdobu na maškarní ples. Po večeři a večerním nástupu vypukl rej masek na kterém nechyběla princezna, černošky, Vodnice, smrťák i kat, taky tu byla břišní tanečnice, víla – thajská tanečnice, pračlověk, Turek, Bob a Bobek, Prasátko, breakmann, barbie a fanynka Kissáků… po vyhodnocení masek jsme šli na večerní hygienu a než jsme stačili usnout byli jsme vyhnáni na Paměťovou stezku odvahy.

Hláška dne:
Radostný výkřik hlavní vedoucí: „Konečně nějaký příspěvek v Líbí – nelíbí“

Jitka Fabianová - Zimní tábor okresu Vyškov - Den třetí: 8. 2. 2012

Tak dnes se nikomu nechtělo ráno vstávat. Před budíčkem byly z celé naší tlupy vzhůru jen 2 slovy dvě tábornice. Jinak všichni měli po včerejším bobování a večerním programu půlnoc. Po snídani některým z nás rozdala zdravotnice Kinedryl protože jsme jeli školním autobusem na výlet k hasičům do nedalekého Vítkova. Nejvíc nás tam zajímala kabina hasičského auta. Také jsme si vyzkoušeli hasičský oděv. Po exkurzi jsme měli rozchod po městě a většina nás navštívila místní cukrárnu a nechala si zabalit zákusky s sebou.
Po příjezdu zpět jsme si dali polední klid a potom vyrazili jezdit na bobech v areálu hasičské školy. Našli jsme si pěkné místo, kde to dobře jezdilo, ale hlavní vedoucí nás poslala jinam – viz. její hláška dne. Při tomto zimním radování jsme přišli o troje boby a navíc někteří vedoucí bourali i do vrat… Po svačince jsme vymýšleli maskota tábora, kterého budeme mít na tričkách, které jsme si s sebou přivezli. Portrét hlavní vedoucí neprošel, ale zvítězil Sněhulák Huhulák s proudnicí v ruce a přilbou na hlavě – večer až budeme spát nám budou vedoucí trika savovat…
Po večeři a večerním nástupu nás čekala soutěž Slavík z Jánek. A kdo že byl mezi porodci? No přeci Iveta Bartošová, Lucie Bílá, Věra Špinarová a Jaro Slávik. Fotodokumentaci obstarala Sára Saudková a pořadem provázel Leoš Mareš s partnerkou. Absolutním vítězem se stala Anička Loubalová, která všechny nadchla svým hlasem. Udělena byla čtyři 1. místa, jedno 2. místo a dvě 3. místa.
Nejúžasnějším zakončením dnešního dne bylo večerní bobování, které bylo žůžolabůžo. A třešničkou na pomyslném dortu bylo posunutí zítřejšího budíčku na 8:15 hod. a to bez rozcvičky.

Hláška dne:
Tam nejezděte, posuňte se mezi chatky, tady je skalka.

Jitka Fabianová - Zimní tábor okresu Vyškov - Den druhý: 7. 2. 2012

V 7:30 hod. nás vzbudili vedoucí a rozespalé nás vyhnali na rozcvičku na chodbu. Po rozcvičce jsme si udělali hygienu a v 8:00 hod. byla snídaně. Po ní byl nástup na kterém vždy někdo z družstva podává hlášení a zaky znějí naše pokřiky družstev. A potom následovalo dopolední zaměstnání bavíme se navzájem. Hráli jsme při tom různé hry pantomimu, židličky, elektriku a další. Po obědě a poledním klidu jsme se vydali ven bobovat a jezdit na lopatách, protože konečně přestalo sněžit. Z venku jsme přišli značně unavení, ale stačilo chvilku odpočinku na lůžku a už jsme zase řádili. Po večeři a večerním nástupu začal večerní program bekoviny což jsou takové srandovní hry a soutěže. Některé nám moc nešli jako třeba přechod přes močál, ale takové stříhání bonbonů poslepu bychom hráli pořád nebo posouvání míčku pomocí lžíce zavěšené na provázku kolem těla bylo tak zábavné, že soutěžili i vedoucí. Hry byli prokládané hudbou takže jsme si i zatančili a dokonce udělali i dlouhou mašinku…

Hláška ještě z cesty vlakem do Suchdolu nad Odrou:
To už je Olomouc? Odpověď jedné spolucestující: „Ale ten vlak přes Olomouc nejede, to je Přerov…“

Jitka Fabianová - Zimní tábor okresu Vyškov - Den první: 6. 2. 2012

Sraz jsme měli v 9:15 hod. na vlakovém nádraží ve Vyškově. Po naložení věcí do auta jsme se spočítali – každý dostal své číslo a kolem 10:00 hod. jsme vyjeli z Vyškova do Suchdola nad Odrou, kde jsme přestoupili na motoráček, kterému po cestě zamrzla nafta a tak jsme se pomalu dostali k nejbližší zastávce, kam měl pro nás přijet autobus z ČD. Naše vedoucí přesunu tohle nahlásila hlavní vedoucí, která za pomoci pracovníků hasičské školy pro nás poslala vlastní autobus. Tak jsme kolem 13:00 hod. šťastně dojeli až do Jánských Koupelí. Po příjezdu jsme vyložili z auta boby, kufry a lopaty a šli se hned naobědvat a do 15:00 hodin jsme měly odpolední klid  v kterém jsme se vybalily. Po odpoledním klidu jsme byli rozděleni do družstev a šli jsme se projít po okolí abychom věděli kde co je a kde vlastně jsme. Už byl večer tak jsme šli na večeři. Po večeři jsme dělali práci po družstvech. Každý se svým družstvem vymýšlel pokřik, jméno družstva a tvořil vlajku. Ve 20:30 jsme se šli umýt, vyčistit zuby a šli jsme spát.

Hláška dne – tentokrát neznámé paní:
K zamrznutému vlaku přijel autobus z hasičské školy. Naše výprava začala z motoráčku vystupovat. Spolu s námi chtěla vystoupit i cizí paní. Paní průvodčí ji říká: „To ještě není náhradní doprava, ale je to soukromý autobus jen pro hasiče…“ a paní na to: „Já jsem taky hasička…“
Ve večerních zprávách jste mohli slyšet informace o zamrzlých vlacích… jedním z nich byl i ten náš  

Archiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Statistiky

Online: 6
Celkem: 772018
Měsíc: 7994
Den: 339